Celní Předpisy (Customs Compliance)

Soulad s celními a obchodními předpisy je nezbytnou součástí celosvětového dodavatelského řetězce. S cílem usnadnit plynulý pohyb zboží a snížit rizika zřídila Maurice Ward Group speciální tým pro kontrolu souladu s celními a obchodními předpisy.

Tým pro kontrolu souladu s předpisy provádí vnitřní kontroly ve všech pobočkách Maurice Ward, jejichž cílem je zajistit, aby jak naše firma, tak i naši zákazníci v plném rozsahu splňovali požadavky platných evropských i celosvětových právních předpisů.

Tento tým je neustále ve spojení s místními a národními celními úřady a účastní se pravidelných schůzek s ústředním Evropským celním úřadem v Bruselu. Úkolem tohoto týmu je aktivně informovat naše klienty o nadcházejících změnách, které se dotknou jejich obchodní činnosti.

Jsme vám k dispozici, abychom přezkoumali a zkontrolovali vaše aktuálně zavedené celní postupy. Po provedené kontrole upozorníme na oblasti, které by pro vás mohly nyní nebo v budoucnu představovat určité riziko a stanovíme nápravná opatření, která by měla být přijata. Ačkoli sídlíme v Evropě, na zajištění plného souladu s legislativou spolupracujeme s globálními partnery ve všech hlavních centrech po celém světě.

Kromě celní problematiky rovněž podrobně zkoumáme rizika v oblasti DPH, a to zejména v souvislosti s dopravou zboží do ostatních států EU.

Co se týče souladu s obchodními předpisy, spolupracujeme s uznávanými partnery v oblastech, jako je ROHS, REACH a dalších oblastech, které se mohou dotýkat životního prostředí.

Chcete-li se ochránit před současnými či budoucími riziky, spojte se, prosím, s našimi odborníky na soulad s celními předpisy.

 Home

Zaslat dotaz

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map