Celosvětová Přeprava

Maurice Ward Group nabízí celou škálu celosvětových, integrovaných, multimodálních dopravních služeb. Kromě standardní letecké, námořní, silniční a kurýrní dopravy nabízíme našim zákazníkům kompletní zpracování a realizaci individuálních projektů, hand carry, chartery a železniční dopravu.

Celosvětové pokrytí je zajištěno vlastními kancelářemi napříč Evropou a exkluzivní sítí prvotřídních zástupců světové úrovně v oblastech Asie, Tichomoří, USA, Latinské Ameriky, Afriky a Středního východu.

Celosvětový tým account manažerů úzce spolupracuje s vaším týmem na nalezení co nejhospodárnějších příchozích i odchozích služeb. Analyzujeme vaše stávající přepravní metody a sítě, abychom vyhledali a eliminovali nehospodárnost s prostředky, časem a nadbytečné pracovní síly.

Náš integrovaný IT systém umožňuje sledování a automatické generování denních POD reportů a veškerého pohybu zboží. Sledujeme všechny klíčové ukazatele výkonu, abychom neustále zvyšovali efektivitu dodavatelského řetězce. U zákazníků s vysokým objemem zboží napojíme svůj systém přímo na systém MRP, abychom eliminovali zbytečnost podvojné administrativy a vylepšili tak integritu dat.

Máme uzavřeny smlouvy se všemi významnými leteckými a námořními dopravci, které jsou přínosem i pro Vás. Díky smlouvám na pevně vymezené prostory můžeme váš náklad přemísťovat bez prodlení, a to dokonce i uprostřed sezóny.

Jako organizace s bohatými zkušenostmi v oblasti account managementu dokážeme poskytovat výhodná celosvětová přepravní řešení.
 

Home


Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map