Kvalita Služeb a Ekologie

Kvalita našich služeb a dopad, který mají na životní prostředí, jsou pro Maurice Ward Group skutečným středem zájmu. Čím budou naše systémy kvalitnější, tím menší vliv budeme mít na životním prostředí. Organizujeme přepravu zboží a každá transakce, kterou uskutečníme, má dopad na životní prostředí. Vliv na prostředí můžeme snížit zavedením jednoduchých vnitřních kontrol, jako je například eliminace zbytečně tištěných materiálů, daleko více jí však můžeme ovlivnit, když zefektivníme svůj dodavatelský řetězec. Inovační myšlení je tedy nezbytně nutné.

Využitím dvoupodlažních nákladní či prodloužených nákladních vozů můžeme snížit ujeté kilometry pro jednoho klienta až o 38%. Pouhá změna této části dodavatelského řetězce pro jednoho zákazníka ušetří každoročně 350 000 litrů nafty. Naším úkolem je spolupracovat se zákazníky na implementaci takových řešení dodavatelského řetězce, která pomohou planetě a podstatným způsobem sníží náklady našich zákazníků.

ISO a TS certifikace potvrzují správnou standardizaci všech našich postupů a tím poskytování konzistentních služeb všem obchodním partnerům.

Home


Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map