Poradenství v Oblasti Celního Řízení

Všechny kanceláře Maurice Ward Group jsou vybaveny tak, aby poskytovaly komplexní poradenství a pomoc, která vám zajistí jistotu dodržování pravidel celního řízení a legislativy.

Celní právní předpisy a postupy představují komplexní problematiku, která má podstatný dopad na obchodní praxi a provozní náklady. Jedná se o oblast, kterou často řeší třetí osoby, jako jsou zasilatelské firmy a zástupci rejdařských společností, kteří nemusí mít k dispozici všechny potřebné obchodní informace či znalosti o celním řízení k tomu, aby pro vaši organizaci dokázali maximalizovat úspory na clech a poplatcích.

Naše firma podporuje uplatňování osvědčené praxe a jednoduchost v řízení dodavatelského řetězce s konkrétním cílem snížení dovozního cla a DPH a rovněž všech rizik.

V odvětví celního poradenství představuje Skupina Maurice Ward nezávislou volbu pro Evropu.

 Home

Zaslat dotaz

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map