Případové Studie

Již více než 40 let Maurice Ward Group pomáhá svým zákazníkům navrhovat a modernizovat dodavatelské řetězce. Máme k dispozici obrovské množství případových studií napříč celým spektrem průmyslových odvětví. Ať už se jedná o celosvětové korporace nebo malé a střední podniky, dá se očekávat, že když zanalyzujeme váš dodavatelský řetězec, nebudeme muset znovu „objevovat Ameriku“.  Namísto toho využijeme současných osvědčených metod, které jsme již uplatnili u obdobných organizací v obdobných tržních segmentech. K těmto osvědčeným metodám přidáme specifické myšlení, které bude fungovat u vás a vaší organizace.

Při analyzování jakéhokoli dodavatelského řetězce vždy nazíráme na celou věc z komplexního hlediska. Místo toho, abychom se zabývali cenou a časem dopravy zboží z bodu A přes bod B do bodu C, nejprve se ptáme, proč by zboží nemohlo cestovat rovnou z bodu A do bodu C. Pak zkoumáme přímé a nepřímé náklad. Náklady na řízení dodavatelů, administrativní náklady spojené s rezervací a potvrzováním zásilek, režijní náklady spojené s kontrolou správnosti faktur. Prověřujeme vaše systémy správy cel a DPH, proč najímáte různé zástupce a deklaranty v tomtéž ekonomickém bloku, proč platíte různé clo u stejného výrobku v různých zemích. Klíčovou strategií naší firmy je jedinečný a jednoduchý přístup ke všem informacím. Skutečně věříme, že přístup k údajům by měl být v celém dodavatelském řetězci jednoduchý, čímž vaše firma značně ušetří na nepřímých nákladech. O toto se postará systém s využitím správných a přesných základních dat.
 
Pokud vás zajímají naše případové studie, napište si o ně na case.studies@mauriceward.com. Přibližte nám průmyslové odvětví, kterým se zabýváte, i problémy, které chcete vyřešit. Náš tým vám pak zašle případové studie, které se týkají vašeho sektoru a působnosti a pomůže tak zefektivnit práci vaší organizace.
 

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map