Kvalitativní Standardy

Maurice Ward Group získala úspěšná hodnocení v rámci níže uvedených standardů kvality:

AEO
Mezinárodně uznávaná známka kvality pro bezpečné postupy řízení dodavatelského řetězce, efektivní celní kontrolu a postupy odpovídající právním normám, která nás staví do pozice spolehlivého obchodníka/obchodního partnera, umožňuje nám přístup ke zjednodušenému celnímu řízení, a tedy i k možnosti zrychlit vaše zásilky.

ISO 9001:2008
Mezinárodní standard, který potvrzuje precizní systém řízení kvality Maurice Ward Group, jež je veden kompetentním způsobem. Díky názorné ukázce celé řady pravidel a zásad efektivního a hospodárného fungování společnosti dokážeme co nejlépe vyhovět potřebám svých zákazníků.

IATA
Tento certifikát vydávaný Mezinárodní asociací leteckých dopravců potvrzuje, že Maurice Ward Group dodržuje veškeré standardy a požadavky na školení. Jedná se o uznání finanční a odborné způsobilosti leteckého přepravce.

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map