Správa DPH a Cel

Služby Maurice Ward Group jsou flexibilní a mohou poskytnout na míru střižená řešení, která se budou vaší společnosti hodit v mnoha situacích.

•    Žádosti o informace o závazném sazebním zařazení zboží (BTI) a poradenství.
•    Dokážeme vám poradit nebo pro vás obstarat informace o závazném sazebním zařazení zboží.
•    Vykazování údajů do systému Intrastat a daňová přiznání k DPH.
•    Poskytujeme služby Intrastat a ECSL zároveň se službou podání daňového přiznání k DPH.
•    Účelem těchto služeb je poskytnout poučení o měnících se pravidlech a poradit, jak nejlépe sestavit nezbytná data a vypracovat a předložit místní formuláře v příslušném jazyce.

Přihlášení k DPH pro nerezidenty

•    Přestože v EU platí příznivé předpisy o DPH, většina nerezidentních společností si o vrácení DPH nikdy nepožádá. Pokud k nim patříte a máte nárok na vrácení DPH, dokážeme to zjistit a o vrácení DPH pro vás požádat.

Odložení platby dovozního cla a DPH

•    Dokážeme zajistit bezproblémové uhrazení dovozních cel;
•    Dokážeme také financovat úhradu dlužného cla;
•    Můžete si sami vybrat, zda zaplatíte předem nebo uzavřete s námi dohodu o pozdější úhradě. Čímž se provize anuluje či výrazně sníží.

Daňové zastoupení

•    Jmenování daňového zástupce je povinné pouze pro společnosti, které mají sídlo mimo EU. I pro společnosti se sídlem v EU je však naprosto nejefektivnější při jednání s daňovými úřady využít služeb místního daňového zástupce. Náš daňový zástupce se bude věnovat tomu, aby všechny daňové povinnosti byly splněny v zákonem stanovených lhůtách, a zajistí daňovou adresu, kam se budou zasílat oznámení a sdělení.

Zrychlené celní řízení

•    Neustále máme v pohotovosti vysoce kvalifikované deklaranty, kteří dokážou zařídit rychlé proclen. Ke každé dodávce je přiřazen deklarant, který se specializuje na určité typy zboží, což znamená, že veškerá dokumentace bude předložena rychle. Celní úřad a deklarant spolu věc projednají na vysoké úrovni a proclení proběhne bez problémů.

 Home

Zaslat dotaz

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map