TOMS™ – Trackload Online Management System

Komplexní systém, který spojuje dovozní a vývozní procedury s moderním softwarem pro sledování zásilek.  Tento modul může fungovat jako integrální součást WMS tak, aby umožňoval sledování zásilek při přepravě, nebo jako samostatný modul pro řízení zásilek.

Nejnovější verze TOMS ™ byla upravena a rozšířena tak, aby plně spolupracovala a řídila modul pohybu zásilek a také zjednodušila veškeré administrativní úkony.

Revoluční vlastnosti nového modulu pro řízení zásilek TOMS™:

•    Vytváří on-line letecké nákladní listy, nákladní listy CMR, balicí listy a faktury;
•    Vytváří záznamy o sledování zásilek;
•    Možnost sledování pohybu zásilek;
•    Stahuje dle požadavků zákazníka upravené reporty;
•    Kopíruje dřívější záznamy;
•    Okamžitě vyhledání objednávky, dopravní příkazy, letecké nákladní listy, konosamenty a další referenční pole;
•    Tiskne přepravní doklady na standardní formulář nebo na obyčejný papír;
•    Pro zájemce systém generuje rady před uskutečněním dopravy a odesílá je e-mailem;
•    Zašle e-mailem všechny doklady příjemcům, aby se vyloučilo duplicitní „klikání“;
•    Modul pro vyhledávání dopravce, včetně možností vlastní fakturace;
•    Napojení na všechny hlavní aerolinky a námořní společnosti, zajišťující rychlé sledování ve více systémech;
•    Uložení kopie za účelem dodržení požadavků stanovených celosvětovými celními a obchodními předpisy;
•    Plná kompatibilita se všemi hlavními MRP systémy;
•    Denní automatické generování reportů.

Tento souhrn obsahuje pouze několik z četných výhod, které dokáže systém TOMS™ nabídnout, ale už z něj se dá pochopit, proč zákazníci tento systém stále více využívají jako svůj jediný, bezpečný a spolehlivý zdroj informací.

 Home

Zaslat dotaz

Login ULMS

Login TOMS


  |   Site map